Instalacja wewnętrznego coacha

Rok:  2008
Kraj:  Grecja
Akwen:  Morze Egejskie

Opis rejsu pochodzi ze strony organizatora: http://www.cieplinski-coaching.pl

Za nami unikalne przedsięwzięcie szkoleniowe polegające na łączeniu programów coachingowych (zgodnych ze standardami ustalonymi przez International Coach Federation) z technikami zwiększającymi zasoby energetyczne, podnoszącymi odporność na stres oraz rozwijającymi inteligencje emocjonalną.

Szkolenie zostało zrealizowane w warunkach naturalnie sprzyjających bliskości i otwartości, a także ułatwiających dostrzeżenie naszych słabych i silnych stron, talentów i predyspozycji.

Bavaria46Cruiser    

Program został opracowany we współpracy z Instytutem Psychoimmunologii (IPSI), realizowany przez Piotra Cieplińskiego i Wojciecha Eichelbergera (IPSI).

Coaching to wspaniały sposób uruchamiania indywidualnych zasobów emocjonalnych i energetycznych, dający głęboki wgląd w siebie. Coaching pobudza naszą kreatywność zwiększa siłę motywacji. Dzięki niemu czujemy kiedy budzimy się do życia, uczymy się co jest zgodne z naszą naturą. Coach pełni rolę swoistego doradcy / towarzysza w podróży do realizacji bardzo praktycznych celów jak również naszych wielkich planów życiowych, pomaga w życiowym spełnieniu.


Coaching nie jest psychoterapią. Jest nastawiony na aktywne kształtowanie przyszłości w poczuciu prawa do popełniania błędów jak również odpowiedzialności za nasze wybory.

Piotr Ciepliński

    


Uczestnicy doświadczyli, czym jest coaching i nabyli podstawowych umiejętności coacha. Dzięki temu, będą mogli podejmować rolę coacha w swojej organizacji biznesowej a także - w dialogu ze swoim uwewnętrznionym coachem samodzielnie określać, optymalizować i realizować własne, osobiste cele.

Uwewnętrzniony coach, to mądry partner, którego zawsze mamy przy sobie, to wymagający, wierzący w nas przyjaciel oferujący wewnętrzne wsparcie, siłę i spokój.

W.Eichelberger

szkolenie     szkolenie
Komplementarnym wobec nabywania umiejętności coachingowych był psychofizyczny trening budujący poczucie większego, niezawodnego oparcia w sobie - wybrane rozdziały (oparcie w sobie, opiekowanie się sobą) programu Zarządzania Energia Życiową „O-siem-O” opracowane przez Wojciecha Eichelbergera (IPSI).

W rejsie wzięło udział 14 uczestników na 2 luksusowych jachtach – Bavaria 46 Cruiser, 2008. Zwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc.

hydra    

Referencje