Ubezpieczenie czarteru

Przed Tobą wakacje na jachcie?

Zanim wyjedziesz, zapoznaj się z możliwościami ubezpieczenia, które możesz dodatkowo wykupić.

UBEZPIECZENIE KAUCJI („KAUCJA PLUS”)

 • Ubezpieczenie kaucji obejmuje częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.
 • Ubezpieczenie kaucji może być wykupione osobno lub jako rozszerzenie, jeśli wybrany Pakiet czarterowy nie zawiera Ubezpieczenia „Kaucja Plus”.
 • Ubezpieczenie kaucji należy wykupić maksymalnie na jeden dzień przed rozpoczęciem podróży.
 • Osobne Ubezpieczenie kaucji kosztuje 142,86 EUR i obejmuje kaucję do 3000 EUR.

PAKIETY UBEZPIECZENIA CZARTERU

Najważniejsze informacje:

 • Podstawą każdego pakietu jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej skippera oraz ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją podróży.
 • Każdy pakiet ubezpieczeniowy obejmuje ochroną Ciebie (jako kapitana) oraz maksymalnie 9 członków załogi.
 • Wszystkie pakiety są dostępne bez ograniczeń wiekowych i obejmują zarówno dzieci, jak i seniorów.
 • Pakiet ubezpieczenia czarteru można wykupić w ciągu 21 dni od podpisania umowy czarteru lub nie później niż 30 dni przed wypłynięciem w rejs.
 • Pakiety można rozszerzyć o ubezpieczenie kaucji („Kaucja Plus”), ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Jeśli ubezpieczenie kaucji oferowane w pakietach jest niewystarczające, można wybrać dodatkowe Ubezpieczenie „Kaucja Plus” (140 €), które zwiększa sumę, do której kaucja jest ubezpieczona.
 • Poza pakietem BASIC wszystkie pakiety mają w cenie ubezpieczenie „Kaucja Plus”.
 
DOSTĘPNE PAKIETY UBEZPIECZENIOWE
 
  BASIC SILVER GOLD PREMIUM
Cena pakietu z udziałem własnym* 175 € 275 € 360 € 495 €
Cena pakietu bez udziału własnego* 225 € 325 € 425 € 585 €
Ubezpieczenie OC Skippera:
Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i / lub uszkodzenia mienia 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 5 000 000 €
Straty finansowe 250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 €
Ubezpieczenie kosztów aresztowania jachtu do: 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
Ubezpieczona utrata następnych czarterów do: 20 000 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €
Koszty hotelu i podróży w przypadku anulacji do: 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży
Maksymalne odszkodowanie 10 000 € 10 000 € 15 000 € 25 000 €
Ubezpieczenie KL Nie Nie
Leczenie, leki, transport do kraju - -
Koszty pogrzebu, transport zwłok - - 12 000 € 12 000 €
Ubezpieczenie NNW Nie Nie Nie
Odszkodowanie w przypadku kalectwa/śmierci do: - - - 150 000 / 75 000 €
Koszty ratownictwa - - - 50 000 €
Ubezpieczenie kaucji Nie
Wysokość kaucji do: - 1 500 € 3 000 € 5 000 €

* Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę za szkodę.

W przypadku choroby minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania.

 

WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW I KUP UBEZPIECZENIE

 

UBEZPIECZENIA CZARTERU OFEROWANE PRZEZ PANTAENIUS – OGÓLNE INFORMACJE

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej skippera

Obejmuje odpowiedzialność prawną skippera i załogi za szkody osobowe, rzeczowe i/lub majątkowe, które wynikają z korzystania z czarterowanego jachtu, pontonów, nart wodnych oraz spadochronów podłączonych do łodzi.

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Koszty związane z odwołaniem podróży zostaną pokryte przez ubezpieczyciela, jeśli czarter został odwołany lub skrócony z przyczyn takich jak poważne obrażenia ciała lub nieoczekiwana ciężka choroba osoby ubezpieczonej. Dotyczy to również kosztów związanych z anulacją dojazdu do i z miejsca wakacji.

Ubezpieczenie kaucji

Pantaenius zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Pantaenius opłaci koszty leczenia poniesione w czasie trwania czarteru w przypadku ciężkiej choroby lub poważnego wypadku osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie zapewnia ochronę od następstw wypadków w czasie podróży czarterowych. Obejmuje trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie w przypadku kalectwa, odszkodowanie w przypadku śmierci oraz pokrycie kosztów ratownictwa.